Make your own free website on Tripod.com

HET ROTSACHTIGE LANDSCHAP MET DE WANDELAAR
Leningrad, Hermitage / 14,4 x 18,8 cm.
Ets, met blauw-groen gedrukt papier dat met waterverf werd getint.
In stijl duidelijk verwant met HET RAVIJN MET EEN WEG ERLANGS (zie * en *).
 


HET ROTSACHTIGE LANDSCHAP MET DE WANDELAAR
Berlijn, Staatliche Museen / 15,4 x 20,5 cm.
Ets, met gebroken wit gedrukt op bruin papier, geprepareerd met zwarte dekverf.
Op sommige plaatsen is het bruine papier zichtbaar. Niet (zoals vroeger werd verondersteld)
getrokken van gelijknamige, bovenstaande plaat. Unicum.
 


HET RIVIERDAL MET DE WATERVAL
Amsterdam, Rijksprentenkabinet / 14,3 x 19,2 cm.
Ets, opgewerkt met droge naald nadat een vroegere tekening gedeeltelijk was weggepolijst,
met blauw gedrukt op geel papier dat met blauwgrijze dekverf was gegrond en gevernist.
Gedrukt met een fragment van de plaat HET GROTE SCHIP, een ets waarvan geen complete druk
bewaard is gebleven. In de bovenhelft van deze druk kunnen we delen van de hoogste tuigage van
het schip onderscheiden (zie * en 54).
 


HET RIVIERDAL MET DE WATERVAL
Amsterdam, Rijksprentenkabinet / 15,2 x 18,9 cm.
Ets, gedrukt met groen op rose geprepareerd papier en vervolgens gevernist.
Op deze druk is in de lucht het gebruik van poreuze dekverf zichtbaar.
Het ronde vlak in het midden is bij het drukken onbedekt gebleven.
 


HET RIVIERDAL MET DE WATERVAL
Amsterdam, Rijksprentenkabinet / 14,8 x 19,3 cm.
Ets, met zwart gedrukt op papier dat met blauwe waterverf werd peprepareerd.
Deze druk is een proeve van de tweede staat van de prent, waarop het landschap enigszins
is gepolijst en de plaat opnieuw is gebeten, waardoor de ge-etste lijnen dikker zijn.
 


HET ROTSPLATEAU MET EEN WEG, EEN RIVIER IN DE VERTE
Amsterdam, Rijksprentenkabinet / 14,4 x 10,5 cm.
Ets, met zwart gedrukt op papier dat met donkerblauwe waterverf
werd geprepareerd en achteraf met gele dekverf opgekleurd.
Het is mogelijk dat de plaat tweemaal werd ge-etst om lijnen van verschillende dikte te krijgen.
 


HET LANDSCHAP MET DE BEMOSTE TAK
Amsterdam, Rijksprentenkabinet / 14,3 x 19,5 cm.
Ets, met donkerblauw gedrukt op gebroken wit geprepareerd linnen,
gekleurd met bruine, groene en blauwe waterverf.
De lucht langs de horizon is met witte verf gewassen.
 


HET LANDSCHAP MET DE BEMOSTE TAK
Parijs, Bibliotheque Nationale / 13,6 x 18,3 cm.
Ets, opgewerkt met droge naald, met donkergroen gedrukt op lichtgroen gekleurd papier,
daarna overgeschilderd met verschillende tinten groen en met wat violet in de lucht.
 


HET LANDSCHAP MET DE BEMOSTE TAK
Amsterdam, Rijksprentenkabinet / 14,9 x 19,8 cm.
Olieverfschets, contre-epreuve van een druk van de eerste plaat,
voor de toevoeging van droge naald, met donkergroen gedrukt op geelachtig
bruin geprepareerd katoen, vervolgens overgeschilderd met gele,
groene en creme-witte olieverf en enkele toetsen blauw aan de horizon.
 


DE STAD MET DE VIER TORENS
Londen, British Museum / 20,4 x 33 cm.
Ets en droge naald, met groen gedrukt op geel papier met hier en daar rode waterverf,
opgeschilderd met groene dekverf.

PAGE 4: